Nails Staff
Toshiaki Tanaka
Yoko Takiguchi
Kyoko Masuda
Machico Tanaka